Merita Maksuti

Merita Maksuti ështe arkitekte e magjistruar në SHBA në planifikim urban. Përvoja e saj profesionale shtrihet nëpër organizata dhe kompani të ndryshme, por gjithmonë duke perfshirë punën që ka të bëj me përmirësimin e kushteve të jetesës në projektim, në infrastrukturë dhe trashëgimi kulturore, kurse nga ana tjetër  edhe edukimit të studentëve në sferën e urbanes dhe zhvillimit. Ajo është aktiviste dhe pjestare aktive e shoqërisë në fushën e bëmirësisë dhe mjedisit jetësorë.

Shpërndaje: