Arif Arifi

Arif Arifi është Dentist dhe për momentin është duke e kryer specializimin në degën e Ortodoncisë. Profesionin e tij e ushtron në ordinancën stomatologjike Sanodent – Dental Clinic, si biznes familjar. Është i angazhuar part-time si asistent pranë USHT-së dega Stomatologji, dhe njëkohësisht punon edhe si ekspert klinik/konsulent për firmën zvicerane Bottmedical AG me qendër në Basel.

Studimet universitare i ka kryer në Fakultetin e Stomatologjisë pranë UKIM, ku pas diplomimit vazhdon edhe me studimet master, duke punuar pjesën e hulumtimit ne University of Greenwich, Londër, Mbretëria e Bashkuar.
Për momentin, poashtu vijon studimet e doktoraturës pranë UKIM.

Shpërndaje: