Zemri Sulemani

Zemri Sulemani me profesion arkitekt është bashkëthemelues i studios për arkitekturë PIKA. Ka të kryer studimet deridiplomike në Universitetin e Tetovës dhe është aktiv në sektorin joqeveritar si vullnetar. Për momentin i kyçur në menaxhimin e disa IPARD projekteve të Bashkimit Europian në Maqedoninë e Veriut.

Shpërndaje: