Zibixhete Elezi

Zibixhete Elezi, ka kryer studimet deridiplomike në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Arteve në Universitetin e Tetovës, me sukses të dalluar, ku i ndahet diplomë e veçantë.

Më pas i vazhdon studimet për magjistraturë në UEJL dhe merr titullin Magjistre e mjedisit jetësor. Ka disa punime shkencore të publikuara në fushën e ekologjisë. Aktualisht punon si mësuese.

Shpërndaje: