Kosovare Sahatqija Emini

Kosovare Sahatqija Emini ka diplomar në UEJL në fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Aktualisht punon në Shkup në një kompani të huaj si inxhiniere e sigurimit të cilësisë.

Puna e saj si aktiviste në organizata joqeveritare ka bërë që të ketë një interes të madh rreth problemeve të të rinjëve dhe diferencimit të vajzave/grave në fusha të ndryshme.

Shpërndaje: