Nusret Haliti

Nusret Haliti është pronar i kompanisë teknologjike Bridge-Technology që gjendet pranë Parkut Teknologjik të Universitetit të Evropës Juglindore – Tetovë. Ai është i diplomuar në fushën e inxhinjeriës elektrike dhe teknologjisë së informacionit pranë Universitetit të “Shën Kirilit dhe Metodit” në Shkup.

Nusret Haliti ka pervojë 20 vjeçare në lëmitë: telekomunikacioneve, energjise, teknologjive të avancuara në zhvillimin e softverëve, IoT paisjeve etj. Ai është shumë aktiv në fushën e inovacioneve dhe për momentin posedon patente lidhur me sigurinë e të dhënave në teknologjine informative dhe telekomunikacioneve.

Shpërndaje: