Shqipron Osmani

Shqipron Osmani i lindur më 04.10.1994 në Tetovë.
I diplomuar në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë, dega: Biznes dhe Ekonomi-specializimi Marketing Management.  Ka punuar ne Ecolog International Tetovë, në departamentin e marketingut, si dhe  në B.S Trade Consulting Group si kontabilist dhe po ashtu si menaxher marketingu. Në ndërkohë ka qenë i angazhuar si Mbykqyrës, Projekt Menxher dhe Dizajn te shtëpive private.

Shpërndaje: