Фортеса Асани

Фортеса Асани доаѓа од граѓанскиот сектор. Таа е истражувач во организацијата „Democracy Lab“, и поседува искуство како на национално така и на меќународно ниво, вклучувајќи: Форум на жени-Тетово, Центар за образование и развој, Национален младински совет на Северна Македонија, Коалиција „Сега“, Центар „ Phi School “, „The GovLab“ во Њу Јорк, итн.

Сподели: