Леона Мурати

Леона Мурати средното образование го завршила во гимназијата во Тетово а потоа продолжила со студии по биохемија на Универзитетот во Тетово. Течно ги зборува англискиот јазик (Б2), германскиот (А1) како и македонскиот јазик. Работела како дистрибутер во компанијата Форевер Ливинг, а има учествувано на разни работилници како “Water, the source of life-strategy and management”, управување со социјалните медиуми на различните бизниси, и др.

Сподели: