Зибиџете Елези

Зибиџете Елези завршила додипломски студии на Факултетот за човечки науки и уметност при Универзитетот во Тетово со истакнат успех при што и се додедлува и посебна диплома.

Потоа магистерските студии ги продолжува на УЈИЕ и се здобива со звање Магистер по животна средина. Има објавено неколку научни трудови од областа на екологијата. Во моментот работи како наставничка.

Сподели: