Сабајдин Велиу

Сабајдин Велиу дипломирал на Факултетот за Јавна администрација во УЈИЕ. Бил ангажиран на различни проекти при меѓународната компанија Ecolog International. Моментално работи како сертифициран Трeнер за личен развој (Life Coach).
Причината за членување во Иницијативата е копнежот и желбата за подобро Тетово.

Сподели: